Access

En bana utan bågar. Hur får medlemmar tillgång till dem för att kunna spela?

Medlemmens väg till krocketutrustningen

Av kalendern framgår när det är gemensamt spel. Då är det bara för en medlem att anmäla sig till den ansvarige och ta sig dit. Men det finns också möjlighet att spela krocket på valfri dag, valfri tid. Se info nedan om hur man kommer åt nyckeln till förrådet.

När Bagarns Café är öppet

Medlemmar i Borås Krocketsällskap har fri tillgång till krocketutrustning via Bagarns Café. Det ligger i bottenplanet på Mariedals IK:s lokaler.

Mot uppvisande av medlemskort för 2021 och en namnteckning går det att låna en nyckel till förrådet. I kaféet finns det en pärm där samtliga utlån dokumenteras. Alla som deltar i spel skriver sina namn där. De bockas av när utrustningen återplacerats i förrådet och nyckeln lämnats tillbaka.

Om man monterar ner banan 30 minuter innan kaféet stänger bör man lätt hinna med att lämna tillbaka nyckeln innan stängningsdags.

När Bagarns Café är stängt

Under perioden vecka 27-30 har personalen på Bagarns Café semester. Därför går det inte att komma åt nyckeln till förrådet från måndag 4 juli till fredag 30 juli. Men den befinner sig i en pärm som placerats på ”hyllan” (på de vita ribborna) där klubborna hänger, alldeles nära kroken där passerkortet till toaletterna hänger.

Medlemmar kan under juli månad låna nyckeln under tre dagar – högst. Sedan vill kanske någon annan ha den. Man dokumenterar lånet genom att skriva sitt namn på en lista i pärmen, samt datum då det skedde.

Nyckeln kan med fördel lämnas tillbaka på onsdagar eller lördagar, då det troligtvis är träning. Det går också att ge den till sommarvärden, som oftast är på plats fram till 13:00.

Fyra personer med nyckel

Personerna nedan har nyckel till förrådet med all utrustning. Gemensamt för dem är att de bor på Trandared, i närheten av banan. Det går bra för medlemmar i föreningen att ringa dem för att låna nyckel, helst med god framförhållning. Om helgspel planeras, utöver den schemalagda träningen, är det bra om sådana önskemål framförs flera dagar i förväg.

Ivar Rasmussen 0707-22 78 52
Thomas Johansson 0768-90 88 82
Peter Grönborg 0707-29 62 33
Fredrik Hylander 0724-48 55 35

Uppdaterad: 2021-06-27