Access


Sportchefen visar hur det går till att montera en krocketbana på Kransmossens IP.

Medlemmens väg till krocketutrustningen

Av bokningsschemat framgår när det är gemensamt spel och vem som ansvarar för det. Då är det bara för en medlem att ta sig till Kransmossens IP och delta. Från och med 2022 är det drop in som gäller.

Observera! Det finns också möjlighet att spela krocket på valfri dag, valfri tid. Se info nedan om hur man kommer åt nyckeln till förrådet.

När Bagarns Café är öppet

Medlemmar i Borås Krocketsällskap har fri tillgång till krocketutrustning via Bagarns Café. Det ligger i bottenplanet på Mariedals IK:s lokaler. Öppettiderna kollar man bäst via den sida på Facebook som Mötesplats Kransmossen har. När det är öppet där håller också kaféet öppet.

Mot uppvisande av giltigt medlemskort och en namnteckning går det att låna en nyckel till förrådet. I kaféet finns det en pärm där samtliga utlån dokumenteras. Alla som deltar i spel skriver sina namn där. De bockas av när utrustningen återplacerats i förrådet och nyckeln lämnats tillbaka.

Om man monterar ner banan 30 minuter innan kaféet stänger bör man lätt hinna med att lämna tillbaka nyckeln innan det blir för sent.

När Bagarns Café är stängt

I mitten av sommaren brukar personalen på Bagarns Café ha semester. Under denna period brukar nyckeln placeras i krocketförrådet, i en pärm som befinner sig på ”hyllan” (på de vita ribborna) där klubborna hänger, alldeles nära kroken där passerkortet till toaletterna hänger.

Under denna period kan medlemmar låna nyckeln under tre dagar – högst. Sedan vill kanske någon annan ha den. Man dokumenterar lånet genom att skriva sitt namn på en lista i pärmen, samt datum då det skedde. För att komma åt nyckeln måste man ta kontakt med någon av de fyra personer som namnges längst ned på denna sida.

Ett bra tillfälle att komma åt nyckeln är på onsdagar eller lördagar, under den gemensamma träningen. Dessa dagar lämpar sig också för återlämning av nyckel. Det är en god idé att låna nyckel från onsdag till lördag, eller från lördag till onsdag.

Fyra personer med nyckel

Personerna nedan har nyckel till förrådet med all utrustning. Det går bra för medlemmar i föreningen att ringa dem för att låna nyckel, helst med god framförhållning. Om helgspel planeras, utöver den schemalagda träningen, är det bra om sådana önskemål framförs minst två dagar i förväg.

Ivar Rasmussen 0707-22 78 52
Gösta Malm 0737-29 46 59
Peter Grönborg 0707-29 62 33
Fredrik Hylander 0724-48 55 35

Uppdaterad 2022-04-12