Ambition

Ambition

BORÅS KROCKETSÄLLSKAP HAR den utrustning som krävs för att montera fyra banor för brittisk krocket. Föreningen har också investerat i nya klubbor från Nya Zeeland. På bilden försöker Peter Grönborg få en uppfattning om deras kvaliteter.

Föreningens målsättning

Så här står det i stadgarna för Borås Krocketsällskap:

Sällskapets syfte är att stimulera till och skapa förutsättningar för krocketspel i Borås. Vid spel tillämpas de regelverk som Svenska Krocketförbundet rekommenderar. Inom Borås Krocketsällskap skall den kompetens som krävs för SM-spel förvärvas och vidmakthållas.

Krocketsportens anda

Den första regelboken för krocket lär ha publicerats i England 1861. Titeln lyder ”Routledge’s Handbook of Croquet”. Några år senare reflekterade författaren och kaptenen Thomas Mayne Read över spelets anda. Han fokuserade på dess sociala och hälsobringande effekter.

Det finns fortfarande mycket kunskap och inspiration att hämta i hans skrift ”Croquet: A Treatise and Commentary” (1863). Här kan det räcka med ett litet citat. Kapten Mayne Reid ger en karakteristik av krocketsporten som är så träffande att den äger giltighet än idag:

Croquet är ovillkorligen nutidens mest tilldragande tidsfördriv. Det passar för folk av alla åldrar och stånd: barnet, som inträdt på livets väg, och gubben, som närmar sig dess slut, kunna spela ett parti croquet med samma oskyldiga glättighet och finna det underhållande. Ej heller är det ett spel bestämt för det ena eller andra könet.

Croquet är dessutom ett hälsosamt spel, emedan det spelas i fria luften och ger kroppen tillfälle till en lindrig gymnastisk rörelse, utan att orsaka någon våldsam muskelspänning. Det lämnar ej heller själen overksam, ty spelet är så omväxlande, att det håller tanken vaken, utan att anstränga den.

boras-ks-9

HÖSTEN 2016 TESTADE erfarna spelare gräset på Kransmossens IP. De ville bedöma om det var möjligt att spela krocket där. Ingemar Rosberg var först ut på banan och blev därmed den som slog första slaget.

Uppdaterad 2018-11-21

Annonser