Barnkrocket


Filmen visar när elever från Hestra Midgårdsskolan spelar golfkrocket våren 2022.

Krocket för barn har introducerats

Torsdag 29 oktober 2020 besökte kommunens samordnare Martina Lindberg banorna på Kransmossens IP. Efter att ha provat golfkrocket blev hon övertygad om att aktiviteten lämpar sig för Idrottsskolans målgrupper.

Under 2021 etablerades ett samarbete. Borås Krocketsällskap anordnade sammanlagt tio träffar, fyra på våren och sex på hösten. Elever från Trandaredsskolan och Myråsskolan provade på, samtliga gick i klass två eller tre. Deltagarantalet har skiftat.

I år har en grupp från Hestra Midgårdsskolan varit på besök. I höst är det tänkt att elever från ytterligare en skola ska ges chansen att testa spelet.

I Borås brukar enligt uppgift cirka 25 procent av barnen i årskurs 1-3 anmäla sig till Idrottsskolan. Under första året ligger fokus på att öva rörelseförmåga och socialt samspel. Andra och tredje året besöker barnen föreningar och provar på olika sporter. Det rör sig om aktiviteter på en timme, under lekfulla former.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har givit ett bidrag till Borås Krocketsällskap för satsningen på krocket för unga. Projektet går under namnet ”Starta krocketverksamhet för barn”.

Familjekrocket och barnverksamhet

Borås Krocketsällskap lär i första hand ut hur man spelar golfkrocket, som är en enkel men rafflande och fartfylld spelform. Det tar inte lång tid att lära sig reglerna. Redan efter fem till tio minuter brukar de flesta ha snappat upp spelidén. Efter en spelomgång eller två infinner sig spänningen.

På sikt är ambitionen att starta barngrupper som tränar regelbundet. Detta får gärna ske i form av familjekrocket, där unga och äldre spelar tillsammans. Krocket är en sport för alla åldrar och båda könen. Om intresse finns för att provspela, så ta kontakt med Peter Grönborg (0707-29 62 33).


Joel, Elias och Max testade golfkrocket under sommarlovet 2022.

Säsongen 2021 avslutades med krocket för en grupp barn från Myråsskolan.

Leia Ek spelar golfkrocket med sin morfar Thomas Klingvall sommaren 2021.

Samordnaren Martina Lindberg provar golfkrocket med framgång hösten 2020.

Uppdaterad 2022-03-25