Historia

Klubbmästerskap i svensk krocket på Almenäs sommaren 2001.

På banan sedan 19 mars 1998

En kort historik över Borås Krocketsällskap kan koncentreras till vilka gräsmattor föreningen disponerat. Efter bildandet 19 mars 1998 spelades det första partiet på Sagavallen. Ganska snart flyttades verksamheten till en gräsmatta som fanns framför Engelbrektskolans entré.

Nästa anhalt blev Almåsparken men eftersom gräset på Almenäs värderades högre förlades klubbmästerskapen dit. Därefter spelades det krocket på Hässleholmen, till att börja med i Hässleparken, men även på en gräsmatta framför AB Bostäders kontor, samt i Fjärdingsparken.

Den 30 juli 2002 invigdes banan i Majorslunden av kommunalrådet Ulf Sjösten. Därmed blev den en naturlig hemvist för all fortsatt verksamhet. Kommunalrådet lyckades för övrigt med att passera båge 1 och 2 från fotkäppen, något som inte var en självklarhet ens för de aktiva. Grenen var alltid svensk krocket på den tiden.

Men ett intresse för brittiska discipliner växte fram så småningom: association croquet (AC) och golf croquet (GC). Sommaren 2006 arrangerades för första gången ett SM i golfkrocket, vilket skedde i Majorslunden.

Några år senare blommade unge Jonathan Andersson ut som spelare, tog sig till EM-final i GC både 2009 och 2014. Han är Borås bäste spelare genom tiderna, inte minst på så vis att han vunnit SM i samtliga fyra discipliner. Det är han ensam om i vårt land.

Våren 2017 skrevs ett nytt kapitel i föreningens historia. Då beträdde spelarna gräsmattan på Kransmossens IP. Den har ideala mått för krocket. Den rymmer två fullskaliga banor (32 x 25,6 m) eller fyra short croquet-banor (21,9 x 14,6 m). Sedan dess har exempelvis tre Krocket-SM i golfkrocket dubbel genomförts på Kransmossen.

En fördel med att spela på Kransmossens IP är att banan är väl exponerad. Ofta händer det att förbipasserande stannar till och intresserar sig för spelet. Sannolikt är det en bidragande orsak till att Borås Krocketsällskap numera räknas som en av de största klubbarna i Sverige.

Lördagen den 16 september 2017 tog dessutom föreningen emot 30.000 kronor från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Pengarna skulle gå till projektet ”Etablera sporten golfkrocket i Borås”. Det är svårt att se det på något annat sätt än att detta har lyckats.


Krocketsportens anda

Den första regelboken för krocket lär ha publicerats i England 1861. Titeln lyder ”Routledge’s Handbook of Croquet”. Några år senare reflekterade författaren och kaptenen Thomas Mayne Read över spelets anda. Han fokuserade på dess sociala och hälsobringande effekter.

Det finns fortfarande mycket kunskap och inspiration att hämta i hans skrift ”Croquet: A Treatise and Commentary” (1863). Här kan det räcka med ett litet citat. Kapten Mayne Reid ger en karakteristik av krocketsporten som är så träffande att den äger giltighet än idag:

Croquet är ovillkorligen nutidens mest tilldragande tidsfördriv. Det passar för folk av alla åldrar och stånd: barnet, som inträdt på livets väg, och gubben, som närmar sig dess slut, kunna spela ett parti croquet med samma oskyldiga glättighet och finna det underhållande. Ej heller är det ett spel bestämt för det ena eller andra könet.

Croquet är dessutom ett hälsosamt spel, emedan det spelas i fria luften och ger kroppen tillfälle till en lindrig gymnastisk rörelse, utan att orsaka någon våldsam muskelspänning. Det lämnar ej heller själen overksam, ty spelet är så omväxlande, att det håller tanken vaken, utan att anstränga den.

Uppdaterad 2020-06-25