Historia

boras-krocketsallskap

PIONJÄRERNA FRÅN 1998. Peter Jonsson, Mikael Ejdemyr, Jan Svenningsson, Jan Högrell och Peter Grönborg står i begrepp att spela krocket på Engelbrektsskolans gräsmatta. Föreningens fadder Thomas C Ericsson instruerade.

På banan sedan 19 mars 1998

En kort historik över Borås Krocketsällskap kan koncentreras till vilka gräsmattor föreningen disponerat. Efter bildandet 19 mars 1998 spelades det första partiet på Sagavallen. Ganska snart flyttades verksamheten till gräsmattan framför Engelbrektskolans entré.

Nästa anhalt blev Almåsparken men eftersom gräset på Almenäs värderades högre förlades klubbmästerskapen dit. Därefter spelades det krocket på Hässleholmen, till att börja med i Hässleparken, men även på en gräsmatta framför AB Bostäders kontor, samt i Fjärdingsparken.

Den 30 juli 2002 invigdes banan i Majorslunden av kommunalrådet Ulf Sjösten. Därmed blev den en naturlig hemvist för all fortsatt verksamhet. Kommunalrådet lyckades för övrigt med att passera båge 1 och 2 från fotkäppen, något som inte var en självklarhet för de aktiva. Grenen var alltid svensk krocket på den tiden.

Våren 2017 skrevs ett nytt kapitel i föreningens historia. Då beträdde spelarna gräsmattan på Kransmossens IP. Den har ideala mått för krocket. Den rymmer två fullskaliga banor (32 x 25,6 m) eller fyra short croquet-banor (21,9 x 14,6 m). Sedan dess har två Krocket-SM i golfkrocket dubbel genomförts på Kransmossen.

En fördel med att spela på Kransmossens IP är att banan är väl exponerad. Ofta händer det att förbipasserande stannar till och intresserar sig för spelet. Sannolikt är det en bidragande orsak till att Borås Krocketsällskap numera räknas som Sveriges största krocketklubb.

Almenäs 2000

UNDER SÄSONGEN 1999 och 2000 genomfördes klubbmästerskap på Almenäs. På bilden förekommer Peter Grönborg, Ingemar Rosberg, Lars-Inge Nilsson och Peter Jonsson. Sedan nystarten på Kransmossen 2017 har de börjat spela krocket igen.

Uppdaterad 2018-10-12

Annonser