Klubbmästerskap

Ivar Rasmussen vann KM i golfkrocket 2021, före Thomas Johansson (2:a) och Jörgen Larsson (3:a). Thomas Wingren (t.h) vann ”the Plate”.

Med tonvikt på golfkrocket

Borås Krocketsällskap är en ideell förening som arbetar för att stimulera till och skapa förutsättningar för krocketspel i Borås. Vid spel tillämpas de regelverk som Svenska Krocketförbundet rekommenderar. Disciplinerna är engelsk och svensk krocket, samt i synnerhet golfkrocket.

Det är den i särklass mest populära spelformen, både nationellt och internationellt. Majoriteten av medlemmarna i Borås Krocketsällskap ägnar sig uteslutande åt golfkrocket. Men sedan föreningens nystart 2017 har klubbmästerskap arrangerats i samtliga discipliner.

Under 2022 finns planer på att arrangera ett KM i ricochet. Denna spelform är mycket populär i Australien och kan sägas vara ett första steg mot att börja spela engelsk krocket. Intresset för disciplinen växer inom Borås Krocketsällskap.


Resultat

Klubbmästerskap / golfkrocket

2017: 1. Peter Grönborg 2. Jörgen Larsson 3. Peter Särén
2018: 1. Peter Grönborg 2. Khemisti Taleb 3. Lars-Inge Nilsson
2019: 1. Jörgen Larsson 2. Peter Särén 3. Lars-Inge Nilsson
2020: 1. Peter Grönborg 2. Peter Johansson 3. Ivar Rasmussen
2021: 1. Ivar Rasmussen 2. Thomas Johansson 3. Jörgen Larsson

Klubbmästerskap / svensk krocket

2017: Peter Grönborg
2018: Peter Grönborg
2019: Jörgen Larsson
2020: Peter Grönborg
2021: Peter Grönborg

Klubbmästerskap / engelsk krocket

2017: Jörgen Larsson
2018: Jörgen Larsson
2019: Jörgen Larsson
2020: Jörgen Larsson

Uppdaterad 2021-08-14