Målsättning

Kransmossens IP är en livlig samlingsplats för spelare med intresse för brittisk krocket.

Föreningens intentioner

Så här står det i stadgarna för Borås Krocketsällskap:

Sällskapets syfte är att inspirera till och skapa förutsättningar för krocketspel i Borås. Vid spel tillämpas de regelverk som Svenska Krocketförbundet rekommenderar. Ambitionen är att stimulera till framväxten av en elit, men också att erbjuda spel för personer som i första hand ser krocket som en trevlig social aktivitet. Vi vill också skapa utrymme för barn- och ungdomsverksamhet, med spontanitet och lekfullhet i centrum.

Uppdaterad 2020-12-20