Nyheter

Elinore Flenner har pärmen för bokning framför sig.

Krocketnyheter – både nya och gamla…

På den här sidan informerar vi om sådant som påverkar villkoren för att spela krocket på Kransmossens IP. Det kan gälla utrustning, skötsel av banan och organisationsförändringar.


Nya klot – nya möjligheter

Sedan en tid tillbaka har Borås Krocketsällskap tillgång till två uppsättningar Dawson-klot. Kloten. De väger 16 oz och ska användas vid de rankingtävlingar som föreningen planerar att arrangera 2021. Dessa kommer att genomföras på fullskaliga banor.

Sedan tidigare äger Borås Krocketsällskap en ganska stor mängd klot av märket Übergames. De väger 12 oz och är inte godkända för spel i rankingtävlingar. Hur bör klubbens medlemmar hantera de respektive kloten framledes?

Styrelsen har beslutat att alla medlemmar har fri tillgång till Dawson-koten, under förutsättning att man spelar på fullskaliga banor. Übergames-kloten däremot ska alltid användas då spel sker på short croquet-banor. Detta gäller både vid träning och tävling.

Medan exempelvis Kransmossen Open blir en rankingtävling som genomförs på två fullskaliga banor, kommer kycklingkrocket, seriespel och klubbmästerskap att ske på de fyra mindre banorna.


Utlåningsnyckel till krocketförrådet

Från och med torsdagen den 2 april 2020 blev det möjligt för medlemmar i Borås Krocketsällskap att låna nyckel till krocketutrustning av personal i Bagarns Café. Mot uppvisande av medlemskort och en namnteckning går det att låna en nyckel till förrådet.

Cafépersonal kan nås genom ett skjutfönster till höger om huvudingången till Mariedals IK. Man behöver alltså inte gå in i lokalen för att komma åt nyckeln.

Uppdaterad 2020-12-13