Nystart

Krocketbanan

Byggandet av en förskola har inneburit att en fotbollsplan halverats. Men det återstår en yta på ungefär 60 x 40 meter av gräsmattan. Den lämpar sig för krocketspel.

Nystart på Kransmossen 2017

Efter en tid som vilande förening gjorde Borås Krocketsällskap en nystart våren 2017. Den största nyheten är att föreningen lämnat Göta och gräsmattan i Majorslunden för att istället träna på Trandared.

Med anledning av att kommunen byggt en ny förskola i anslutning till Kransmossen har en av fotbollsplanerna där kapats. Det visade sig att den återstående gräsmattan hade perfekta mått för krocketspel. Där finns plats för fyra short croquet-banor eller två fullskaliga banor. Utrustningen förvaras i den närbelägna friluftsgården. Det tar mellan fem och tio minuter att ställa i ordning en bana.

En annan nyhet är att fokus ligger på golfkrocket, åtminstone i samband med att nya spelare introduceras. Det är den disciplin som det går snabbast att lära sig, samtidigt som spelet blir spännande och intressant redan från start.

Borås Krocketsällskap har tagit emot ett bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad på 30.000 kronor. Pengarna ska gå till projektet ”Etablera sporten golfkrocket i Borås”.

Två debutanter

SÖNDAGEN 4 JUNI 2017 debuterade Hassan Najafi och Per Sörman som golfkrocketspelare. Efter att ha spelat en dubbel med erfarna spelare var de mogna för singelspel.

Uppdaterad 2017-10-22

Annonser