Orientering


The Croquet Association organiserar cirka 200 klubbar i England och Wales. För några år sedan producerade förbundet en kort film som speglar krocketens anda. Den förtjänar uppmärksamhet även i Sverige.

Golfkrocket dominerar som spelform

Ända sedan nystarten 2017 har medlemmarna i Borås Krocketsällskap koncentrerat sig på att spela golfkrocket. Disciplinen har blivit den dominerande spelformen. En förklaring till det är att det går väldigt fort att lära sig reglerna. Efter en kortare teoretisk genomgång är det bara att börja spela och spänningen infinner sig redan från första slaget.

En annan förklaring till att intresset för golfkrocket växer är att väntetiderna är mycket korta under spelet. Efter att den förste spelaren gjort sitt slag står nästa på tur. Ingen får slå mer än ett slag i taget. Man får aldrig några extraslag, varken efter bågpassage eller då något annat klot träffas. Detta skapar tempo och omväxling på banan.

Så är långt ifrån fallet inom svensk och engelsk krocket. Där händer det ofta att någon hamnar i underläge redan från början. Ett enkelt misstag kan vara svårt att reparera, vilket gör att partiet kan gå förlorat på ett tidigt stadium.

I golfkrocket blir inte en miss lika avgörande. En spelare kan spela mycket dåligt vid en båge, vilket gör att motståndaren vinner poängen lätt. Men det som förloras är bara den poängen. Redan vid nästa båge kan det bli revansch och jämvikten vara återställd.

Spännande spel och social aktivitet

Till fördelarna med golfkrocket hör även att grenen ger stort utrymme för socialt umgänge, särskilt som den lämpar sig väl för parspel. Samtidigt som kampen om bågarna kan vara nog så spännande och intensiv, hinner fyra personer småprata en hel del om ditt och datt under de cirka 30-40 minuter ett parti brukar ta. Det råder som regel en glad och trevlig ton på banan då golfkrocket spelas, vilket i hög grad beror på spelidén som sådan.

Bästa sättet att lära sig spelet är att lyssna på någon som behärskar det. Borås Krocketsällskap rekommenderar coachen Ian Harrison. Genom att ta del av de pedagogiska filmer han producerat får nybörjaren en god grund att stå på.

Ian Harrison är aktiv i Basingstoke Croquet Club, som är vänförening till Borås Krocketsällskap. Följ pilarna för att hitta filmerna >>>

Krocket är en sport för båda könen och alla åldrar. Bilden togs lördagen den 10 juni 2017 när ett gäng tonåringar provade golfkrocket.

Uppdaterad 2020-12-20