Provspel

Kursledaren Peter Grönborg spelar krocket i Halmstad sommaren 2019.

Möjlighet att prova golfkrocket

Vid vissa tillfällen under säsongen är allmänheten välkommen att testa golfkrocket på Kransmossen IP. När det inte finns datum för provspel går det alltid att boka tid via kontakt-sidan.

Golfkrocket är den i särklass populäraste disciplinen inom krocket och den som växer snabbast: lokalt, nationellt och internationellt. En fördel är att det bara tar några minuter att komma underfund med spelidén. Nybörjare brukar heller inte ha några större problem med tekniken, reglerna och taktiken. Redan efter att den första bågen har passerats börjar det roliga.

Lärare är Peter Grönborg, sportchef i Borås Krocketsällskap och flerfaldig klubbmästare. Han har utbildat sig till coach på the Croquet Academy i England. Under sju år var han ordförande i Svenska Krocketförbundet.

Uppdaterad 2021-08-19