Styrelse

Peter Grönborg bor på Trandared, i närheten av Kransmossens IP. Hösten 2016 upptäckte han att en av gräsmattorna på området lämpade sig utmärkt väl för brittisk krocket. Där fanns plats för två fullskaliga banor, vilka kunde delas upp i fyra short croquet-banor.

Efter att ha fått gehör från kommunen om att spela krocket där tog han initiativet till att väcka liv i Borås Krocketsällskap, en förening som vid den tidpunkten hade varit vilande under några år. Den återupplivades våren 2017.

Peter Grönborg, ordförande.

Styrelseledamöter

Årsmötet för 2022 hölls lördagen den 26 mars, varefter tävlingen Vårslaget genomfördes.

Peter Grönborg, ordförande
Nicklas Magnander, sekreterare
Peter Jonsson, kassör
Lars-Inge Nilsson, ledamot
Thomas Wingren, ledamot

Sportchef
Peter Grönborg

Samordnare
Eva Kåberger

Valberedare
Jörgen Larsson

Revisor
Per Sörman


NOT 1: Sedan 1999 är Borås Krocketsällskap stolt medlem i Svenska Krocketförbundet. Klicka på ikonen!

NOT 2: År 2021 blev Borås Krocketsällskap även medlem i den Västsvenska Krocketfederationen.

NOT 3: Borås Krocketsällskap har anslutit sig till Överenskommelsen.

NOT 4: Borås Krocketsällskap är medlem i Föreningsrådet i Borås.

SKF:s logotype.

Uppdaterad 2022-03-26