Styrelse

Smygstart

TORGNY PERSSON debuterade som golfkrocketspelare 4 APRIL 2017. Inte nog med att han gjorde en båge från drygt 15 meter – han är Borås Krocketsällskaps ordförande.

Ledamöter under 2019

Årsmöte hölls onsdagen 20 mars. Samtliga ledamöter från 2018 omvaldes och behåller sina roller. De är valda för perioden fram till årsmötet 2020.

Torgny Persson, ordförande
Peter Grönborg, sekreterare, sportchef
Peter Jonsson, kassör
Lars-Inge Nilsson, ledamot
Jan Johannesson, ledamot

Förbundskontakt
Peter Johansson

Revisor
Per Sörman

Uppdaterad 2019-09-07

Annonser