Styrelse

Smygstart

TORGNY PERSSON debuterade som golfkrocketspelare 4 APRIL 2017. Inte nog med att han gjorde en båge från drygt 15 meter – han är Borås Krocketsällskaps ordförande.

Ledamöter under 2018

I anslutning till årets Kycklingkrocket lördagen 28 april hölls föreningens årsmöte. Samtliga ledamöter från 2017 omvaldes och behåller sina roller. De är valda för perioden fram till årsmötet 2019.

Torgny Persson, ordförande
Peter Grönborg, sekreterare, sportchef
Peter Jonsson, kassör
Lars-Inge Nilsson, ledamot
Jan Johannesson, ledamot

Revisor
Per Sörman

Valberedare
Taleb Berouane

Uppdaterad 2018-05-28

Annonser