Träning

Elinore Carlén sitter i Bagarns Café med pärmen för bokning framför sig.

Träningsupplägg säsongen 2022

Borås Krocketsällskap håller till på Kransmossens IP. Banor monteras lätt och smidigt på gräsmattan i närheten av parkeringen vid den nybyggda förskolan. Under gemensam träning ägnar sig majoriteten av medlemmarna åt spelformen golfkrocket, som regel på onsdagar och lördagar.

En nyhet för 2022 är att samtliga medlemmar i föreningen ges möjlighet att ansvara för träning. En lista över de ansvariga kommer att framställas och vilka det blir ska framgå av bokningsschemat. De som vill delta i träningen skickar ett sms till den ansvarige.

De träningsansvariga som saknar egen nyckel till förrådet med utrustning lånar en sådan i Bagarns Café, som är beläget i Mariedals IK:s lokaler. Man hämtar nyckeln i god tid före utsatt tid, transporterar grejerna i en cykelkärra till arenan. Man färdigställer det antal banor som behovet kräver.

Efter träningen hjälper alla som deltagit till att samla in bågar, klot och pinnar. Den ansvarige ser till att alltsammans hamnar i förrådet, låser dörren och placerar nyckeln i en postlåda i närheten av Bagarns Café. Detta eftersom kaféet ofta är stängt efter att träningen avslutats. Råkar det vara öppet så lämnas förstås nyckeln till personalen där.

Enskilda medlemmar har också möjlighet att få access till utrustningen närhelst det passar dem. Hur detta går till beror på om Bagarns Café är öppet eller ej. Det är av vikt att de som tänker spela registrerar sitt träningspass i bokningsschemat. Följ pilarna för mer information: >>>

Säsongen börjar i mitten av mars och pågår in i oktober. Ambitionen är att arrangera gemensam träning onsdagar och lördagar.


Uppdaterad 2021-10-24