Trivselmanual

Idéerna om vett och etikett har sammanställts i punktform i ett litet häfte.

Idéer om vett och etikett

Krocket är en gentlemannasport. Därför förväntas de som ägnar sig åt den visa sig från sin bästa sida, både på och vid sidan av banan.

För att konkretisera vad sportmanship kan handla om har Borås Krocketsällskap sammanställt en Trivselmanual. Den innehåller en mängd råd och tips som har med vett och etikett att göra.

Idéerna har hämtats från en rad andra klubbar, världen över. Till dem hör Bristol Croquet Club, samt inte minst Win & Tonic Croquet Club i Falkenberg. Bäst information i ämnet ger webbplatsen Oxford Croquet.

Punkterna nedan har redigerats i ett litet häfte som nya medlemmar brukar få.

ETIK OCH MORAL

* Visa dig från din bästa sida när du spelar
* Om du begår ett regelbrott ska du genast påtala det
* Medvetet regelbrott är fusk
* Sexuella eller rasistiska trakasserier får ej förekomma
* På banan råder drogfrihet
* Att ge missvisande information till motståndaren är en dålig sak
* Vidrör inte pinnen eller bågen när ett klot befinner sig i kontakt med dem
* I en del klubbar samlar vinnaren av en match in nypor och klot

SÄKERHET OCH HÄNSYN

* Innan du ska slå bör du förvissa dig om att du inte riskerar att skada någon
* Stå rätt när någon annan ska slå; stå inte för nära motståndare eller dubbelpartner
* Stå bakom klotet utom räckhåll för motståndarens klubba
* Var särskilt uppmärksam ifall barn vistas på spelområdet
* Det är inte tillåtet att göra åverkan på utrustningen
* Aggressivt beteende hör inte hemma på banan
* Hundar hålles kopplade på behörigt avstånd från banan

ATTITYD OCH LJUD

* Prata inte eller gör störande ljud när motståndaren förbereder eller gör slag
* Uppmuntra och ge beröm
* Undvik att ge instruktioner om de inte efterfrågas
* Ge inga negativa kommentarer när motståndaren gör ett mindre bra slag
* Anpassa ljudnivån
* Undvik att ha ljudet påslaget på mobilen; prata inte i telefon på banan eller nära den
* Rökning på banan och i dess närhet bör undvikas
* Undvik att skada banan med klubban eller på annat sätt

RYTM OCH TEMPO

* Var alltid redo när det är din tur att slå
* Lämna genast plats för din motståndare sedan du gjort ditt slag
* Läs spelet och placera dig på ett klokt sätt när din motståndare är i speltur
* Ofta är det en god idé att lämna banan då man ej är i speltur
* Var tyst och stilla när motståndaren ska slå
* Stå aldrig i motståndarens siktlinje
* Var diskret, gör dig osynlig när motståndaren ska slå
* Undvik förseningar före, under och efter spel
* Medveten masking och fördröjning av spelet får inte förekomma

REGLER OCH RUTINER

* Spelarna i en match dömer själva
* Alla bör känna till reglerna
* Varken sök eller erbjud råd under tävling
* Klä dig gärna i vitt vid tävlingar
* Öva inte omedelbart före en match
* Det gäller att vara lyhörd för motståndarens tolkning av reglerna
* Om spelarna inte kan komma överens om hur en situation ska tolkas kan det vara en god idé att göra om det sista slaget
* Använd inte skor som riskerar att göra märken i gräset
* Låt inte din skugga falla över motståndaren, eller gräsplätten där hans klot ligger

Uppdaterad 2020-12-24